Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm30,0150Karbonmonoksit
NOXmg/Nm30,03400Azotoksitler
SO2mg/Nm30,8050Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm37,5710Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,031Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,0810Hidrojenklorür
TOZmg/m30,0110Toz
O2% Vol20,98Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.