Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm38,8450Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3128,26400Azotoksitler
SO2mg/Nm315,1150Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm30,3710Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,011Hidrojenflorür
HClmg/Nm31,4010Hidrojenklorür
TOZmg/m30,3510Toz
O2% Vol11,29Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.