Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm335,8550Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3139,03400Azotoksitler
SO2mg/Nm321,1750Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm30,7310Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,011Hidrojenflorür
HClmg/Nm31,1210Hidrojenklorür
TOZmg/m30,3310Toz
O2% Vol6,94Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.