Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm331,2750Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3118,10400Azotoksitler
SO2mg/Nm317,3750Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm31,0510Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,001Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,0610Hidrojenklorür
TOZmg/Nm30,1810Toz
O2%8,82Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.