Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm317,2850Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3143,57400Azotoksitler
SO2mg/Nm314,1250Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm31,8010Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,011Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,1910Hidrojenklorür
TOZmg/m30,1110Toz
O2% Vol10,74Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.