Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm35,9950Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3135,26400Azotoksitler
SO2mg/Nm312,9350Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm30,3710Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,051Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,1910Hidrojenklorür
TOZmg/m30,1510Toz
O2% Vol9,60Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.