Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm327,5750Karbonmonoksit
NOXmg/Nm390,92400Azotoksitler
SO2mg/Nm36,4750Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm32,6710Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,001Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,2510Hidrojenklorür
TOZmg/m30,1210Toz
O2% Vol14,73Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.