Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm322,8050Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3127,08400Azotoksitler
SO2mg/Nm39,8750Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm31,4310Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,021Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,9610Hidrojenklorür
TOZmg/m30,4510Toz
O2% Vol9,91Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.