Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm327,6050Karbonmonoksit
NOXmg/Nm320,51400Azotoksitler
SO2mg/Nm31,8550Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm39,7510Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,091Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,2310Hidrojenklorür
TOZmg/m32,3710Toz
O2% Vol19,44Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.