Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm37,7350Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3174,08400Azotoksitler
SO2mg/Nm315,8450Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm30,5310Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,001Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,1910Hidrojenklorür
TOZmg/m30,1010Toz
O2% Vol7,85Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.