Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm320,2050Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3137,71400Azotoksitler
SO2mg/Nm312,4150Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm37,2010Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,041Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,7510Hidrojenklorür
TOZmg/m30,3710Toz
O2% Vol10,21Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.