Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm327,0150Karbonmonoksit
NOXmg/Nm369,51400Azotoksitler
SO2mg/Nm31,5150Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm322,6410Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,021Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,1210Hidrojenklorür
TOZmg/m30,6010Toz
O2% Vol15,87Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.