Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm318,6950Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3137,00400Azotoksitler
SO2mg/Nm312,2250Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm31,3610Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,001Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,7110Hidrojenklorür
TOZmg/m30,5810Toz
O2% Vol11,87Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.