Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm310,3650Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3128,98400Azotoksitler
SO2mg/Nm317,1050Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm30,7810Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,011Hidrojenflorür
HClmg/Nm32,2710Hidrojenklorür
TOZmg/m30,3910Toz
O2% Vol10,33Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.