Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm313,8250Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3133,82400Azotoksitler
SO2mg/Nm37,3550Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm31,4810Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,051Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,0710Hidrojenklorür
TOZmg/m30,1910Toz
O2% Vol9,69Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.