Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm32,2850Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3145,94400Azotoksitler
SO2mg/Nm36,6250Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm30,8910Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,061Hidrojenflorür
HClmg/Nm31,1510Hidrojenklorür
TOZmg/m30,3310Toz
O2% Vol10,58Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.