Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm320,4450Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3172,08400Azotoksitler
SO2mg/Nm321,5750Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm31,7710Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,031Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,5110Hidrojenklorür
TOZmg/m30,1210Toz
O2% Vol8,77Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.