Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm320,8450Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3114,84400Azotoksitler
SO2mg/Nm320,8650Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm32,3710Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,011Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,0810Hidrojenklorür
TOZmg/m30,1010Toz
O2% Vol10,31Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.