Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm333,9250Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3139,37400Azotoksitler
SO2mg/Nm38,4250Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm31,4710Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,001Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,1410Hidrojenklorür
TOZmg/m30,0910Toz
O2% Vol9,72Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.