Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm311,2750Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3139,38400Azotoksitler
SO2mg/Nm310,5250Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm30,1510Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,061Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,2610Hidrojenklorür
TOZmg/m30,1010Toz
O2% Vol9,45Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.