Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm312,3050Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3130,47400Azotoksitler
SO2mg/Nm39,4650Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm32,6710Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,031Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,4810Hidrojenklorür
TOZmg/m31,0910Toz
O2%Vol10,56Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.