Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm316,6250Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3133,43400Azotoksitler
SO2mg/Nm312,6550Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm32,3110Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,001Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,2710Hidrojenklorür
TOZmg/m30,1110Toz
O2% Vol10,32Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.