Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm33,1950Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3138,40400Azotoksitler
SO2mg/Nm38,6350Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm30,6810Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,001Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,0110Hidrojenklorür
TOZmg/Nm30,3010Toz
O2%9,81Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.