Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm317,6350Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3135,73400Azotoksitler
SO2mg/Nm35,6450Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm30,6210Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,011Hidrojenflorür
HClmg/Nm31,1210Hidrojenklorür
TOZmg/m30,2810Toz
O2% Vol8,39Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.