Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm34,9550Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3150,19400Azotoksitler
SO2mg/Nm310,3150Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm31,5210Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,001Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,1410Hidrojenklorür
TOZmg/m30,0510Toz
O2% Vol10,33Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.