Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm39,1550Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3168,83400Azotoksitler
SO2mg/Nm314,0250Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm30,7510Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,021Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,5410Hidrojenklorür
TOZmg/m30,8210Toz
O2% Vol10,12Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.