Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm319,4650Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3134,03400Azotoksitler
SO2mg/Nm316,2550Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm31,1410Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,001Hidrojenflorür
HClmg/Nm30,7510Hidrojenklorür
TOZmg/m30,1510Toz
O2% Vol10,45Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.