Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
CO 8,6350Karbonmonoksit
NOX 128,43400Azotoksitler
SO2 52,1550Kükürtdioksit
TOC 2,0610Toplam Organik Karbon
HF 0,011Hidrojenflorür
HCl 0,1110Hidrojenklorür
TOZ 1,0510Toz
O2 10,16Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.