Dioksin-Furan Ölçümü İçin Tıklayınız
GÜNLÜK ORTALAMA
Parametre
Birim
Değer
Limit Değerler
Durum
Açıklama
COmg/Nm314,8250Karbonmonoksit
NOXmg/Nm3127,67400Azotoksitler
SO2mg/Nm324,3050Kükürtdioksit
TOCmgC/Nm31,8010Toplam Organik Karbon
HFmg/Nm30,011Hidrojenflorür
HClmg/Nm32,7110Hidrojenklorür
TOZmg/Nm31,1410Toz
O2%11,23Limit YokOksijen
The chart showing CO series, NO series, SO2 series, TOC series, HF series, HCl series, TOZ series, O2 series.
Bu program İzaydaş Bilgi İşlem Yazılım Birimi tarafından yapılmıştır.