DİOKSİN - FURAN RAPORU:

 

 

İZAYDAŞ Tehlikeli Atık Yakma Tesisi baca gazından 26.07.2016 tarihinde alınan dioksin-furan numunesi analiz sonucu 0,0745 ng/m3 olup,  Atıkların Yakılmasına ilişkin Yönetmelikte belirtilen 0,1 ng/m3 değerinin altındadır.